teisines konsultacijos

Teisinės konsultacijos

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA. BDAR. GDPR

  • Konsultuojame asmens duomenų apsaugos klausimais, ruošiame dokumentaciją bei įdiegiame/atnaujiname duomenų apsaugos tvarką įmonėse, taip pat teikiame duomenų apsaugos pareigūno paslaugas.

DARBO TEISĖ IR SUTARTYS

  • Konsultuojame darbo sutarčių, personalo atrankos paslaugų bei kitais įdarbinimo, atleidimo, darbuotojų perkėlimo į kitą darbo vietą klausimais. Vidaus darbo tvarkų, lokalių teisės aktų, konfidencalumo, materialinės atsakomybės, nekonkuravimo sutarčių ir kitų su jais susijusių dokumentų rengimo ir teisinio audito paslaugos.

VERSLO SUTARČIŲ SUDARYMAS

  • Derybos dėl sutarčių sudarymo, sutarčių projektų rengimas, konsultacijos sutarčių vykdymo klausimais, sutarčių teisinis auditas ir analizės. Teisinės paslaugos nekilnojamojo turto, prekių ir paslaugų pardavimo, statybų rangos, nuomos, pavedimo, gamybos ir kitų su juridinio asmens veikla susijusių sutarčių klausimais.

ĮMONIŲ TEISINIAI KLAUSIMAI

  • Konsultacijos įmonių įsigijimo, pardavimo, susijungimo, restruktūrizavimo, reorganizavimo, veiklos stabdymo ir likvidavimo klausimais, reikalingų įmonių dokumentų parengimas. Įmonių veiklos teisinis auditas, akcininkų, dalininkų susirinkimų, sprendimų, įstatų ir kapitalo keitimo, akcijų pirkimo – pardavimo, pasirašymo, investavimo bei kitų su tuo susijusių sutarčių regimas ir konsutacijos.

Teisinės konsultacijos teikiamos fiziniams ir juridiniams asmenims. Juridiniams asmenims siūlome nuolatinės teisinės pagalbos paslaugas. Kliento pageidavimu sudaroma nuolatinės teisinės pagalbos sutartis ir už fiksuotą mokestį suteikiama įvairiapusė teisinė pagalba visais įmonės veiklos bei valdymo klausimais.

Susisiekite jau dabar ir gaukite pasiūlymą!